Tin tức

Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động tham mưu các vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hải Dương

NGUYỄN MƠ-THÀNH CHUNG 21/02/2024 13:17

Sáng 21/2, Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết nhiều vấn đề, nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

dsc_2818.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng khẳng định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu, tổng hợp quan trọng của tỉnh

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghe báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, các giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư công, xúc tiến đầu tư của tỉnh; tham mưu xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ và triển khai không bảo đảm quy định trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

dsc_2690.jpg
Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghe, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành

Phát biểu trước buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng nhấn mạnh ngành kế hoạch và đầu tư là cơ quan tham mưu, tổng hợp toàn diện các vấn đề, lĩnh vực của tỉnh, nhất là định hướng phát triển kinh tế-xã hội theo từng thời kỳ, giai đoạn. Do đó, tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư có vai trò quan trọng, cần sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khác. Buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của sở trong năm 2023, giải pháp năm 2024 và tới hết nhiệm kỳ. Đồng thời gợi mở những nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2026-2030. Sau buổi làm việc, Thường trực Tỉnh uỷ sẽ lựa chọn một số công việc trong tâm, trọng điểm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành để quyết tâm thực hiện.

dsc_2777-4ea47e7834f43b8cd94bbf1a79c2ffaf.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, dân chủ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hồng Diên thông tin ngành đã tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đầu tư công; thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, sở tổ chức kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án xử lý các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp chậm tiến độ, không bảo đảm quy định pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và tham mưu quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể.

dsc_2768.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương

Năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với điểm nhấn nổi bật là kết quả thu hút đầu tư và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, ngành còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là việc thực hiện một số nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao còn chưa bảo đảm thời gian. Công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn phát sinh từ thực tế triển khai dự án có lúc chưa kịp thời. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa mạnh mẽ, vẫn còn dư số lượng phó phòng theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là tham mưu kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh trong tháng 3, xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế chuyên biệt; rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch năm 2024 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Đồng thời tăng cường công tác quản lý sau khi cấp phép đăng ký kinh doanh, chấp thuận dự án đầu tư…

dsc_2718.jpg
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hồng Diên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2023, giải pháp trọng tâm năm 2024

Về tình hình xử lý các dự án đầu tư trong và ngoài nước ở ngoài khu công nghiệp chậm tiến độ, triển khai không bảo đảm quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phân loại mức độ vi phạm và đề xuất phương án xử lý. Trong đó, có 4 dự án thuộc diện chấm dứt hoạt động; 18 dự án cần xử lý vi phạm về đầu tư trước khi đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; 42 dự án cho phép nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư; 6 dự án thuộc diện xử lý vi phạm về đất đai, môi trường; 3 dự án khai thác khoáng sản thuộc trường hợp phải đấu giá quyền khai thác; 5 dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện xử lý vi phạm về đầu tư trước khi tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

dsc_2756.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc phối hợp giữa ngành tài nguyên và đầu tư

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị ngành kế hoạch và đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tâm huyết để cùng với tỉnh hoàn thành các mục tiêu đề ra. Kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 đã chứng minh các cơ quan, đơn vị nếu nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt, đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ quy định pháp luật thì công việc sẽ được giải quyết hiệu quả, trôi chảy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, tham mưu công việc căn cứ trên cơ sở thực tiễn và học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương để giải quyết nhiệm vụ được giao. Từ đó tích cực, chủ động tham mưu các vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội để lãnh đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng đề nghị ngành kế hoạch và đầu tư quan tâm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh nắm bắt tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh, sở cần chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để mang lợi ích lâu dài cho tỉnh. “Tỉnh đang có môi trường đầu tư kinh doanh tương đối thuận lợi, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần có giải pháp để thúc đẩy, thu hút đầu tư”, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

dsc_2790.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở ước tính số thu ngân sách, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch điều chỉnh năm 2024 và giai đoạn tiếp theo phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, sở cần bắt tay ngay vào việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Về việc rà soát các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chậm tiến độ triển khai, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phải quyết liệt trong việc tham mưu xử lý. Phương án xử lý phải căn cứ, đối chiếu theo quy định của pháp luật, mạnh tay với các dự án chậm tiến độ. Đối với các vấn đề liên quan tới các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần bám sát, theo đuổi công việc đến cùng và kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, có phương hướng xử lý. Về biên chế còn thiếu, các cơ quan liên quan sớm có kế hoạch, phương án bổ sung cho sở…

NGUYỄN MƠ-THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động tham mưu các vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hải Dương