Bạn đọc viết

Sắc phong ở đình Lũy Dương bị hỏng, mối mọt

HẠNH HOA (Gia Lộc) 09/07/2024 16:55

Sắc phong Thành hoàng làng thờ tại đình Lũy Dương, xã Gia Lương (Gia Lộc, Hải Dương) bị hư hỏng nghiêm trọng.

z5616500481549_1545f34c2879868750c95e65c55f878c.jpg
Các sắc phong được lưu giữ tại đình Lũy Dương, xã Gia Lương

Đình Lũy Dương (xã Gia Lương) hiện còn giữ được nhiều đồ vật quý, hiếm, trong đó có 5 sắc phong từ thời nhà Nguyễn sắc phong Thành hoàng làng. Tuy nhiên, các sắc phong này bằng giấy nên bị mối mọt, rách hoặc bị mờ…

Đình Lũy Dương có từ thế kỷ 13, được tu sửa lớn nhiều lần và lần gần đây nhất vào năm 1940. Đình thờ Thành hoàng làng có tên hiệu là Nương Cảm Quang Châu - Hoàng Thái Hậu cung phi công chúa, thời Tiền Lý (thế kỷ 6) và 2 con gái của bà. Nương Cảm Quang Châu có công “âm phù” vua Trần Nhân Tông lãnh đạo nhân dân Đại Việt đánh giặc Nguyên Mông, đem lại thái bình cho đất nước vào thế kỷ 13, được phong “Chi dung, trinh thục, trang nghiêm, phương phi, yểu điệu”.

z5616510352906_feedd5427ac4d03c38a40e6a73abc600.jpg
Một sắc phong đã bị hư hỏng nặng

Năm 2014, đình Lũy Dương được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Sắc phong Thành hoàng làng là ân điển và vinh dự to lớn của nhân dân thôn Lũy Dương. Việc bảo tồn, giữ gìn các sắc phong cần được quan tâm, chú trọng.

HẠNH HOA (Gia Lộc)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sắc phong ở đình Lũy Dương bị hỏng, mối mọt
    ss