Quỹ Khuyến học đạt trên 100 tỷ đồng

26/12/2018 07:11

​Theo Hội Khuyến học tỉnh, tổng nguồn Quỹ Khuyến học trong toàn tỉnh hiện đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với năm 2017.

Các huyện có số dư Quỹ Khuyến học cao là Thanh Miện, Ninh Giang, Bình Giang... Từ nguồn quỹ này, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Khuyến học đã trao thưởng cho hơn 130.000 lượt học sinh và 8.000 lượt giáo viên với số tiền trên 21,5 tỷ đồng, cấp học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho 2.500 lượt học sinh. Thời gian qua, hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh để phát triển nguồn Quỹ Khuyến học. 

TN

(0) Bình luận
Quỹ Khuyến học đạt trên 100 tỷ đồng