Quy định về kinh doanh vật liệu xây dựng

20/04/2016 08:07

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó quy định cụ thể về các yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng.


Theo đó, việc kinh doanh vật liệu xây dựng phải có đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biển báo an toàn tại nơi kinh doanh đối với các vật liệu dễ cháy, có mùi, hóa chất độc hại, bụi bẩn; cửa hàng, siêu thị kinh doanh vật liệu xây dựng phải có đủ diện tích kho, bãi chứa bảo đảm cho việc bảo quản, xuất - nhập các sản phẩm. Đặc biệt, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm thu hồi, xử lý đối với các loại vật liệu xây dựng bị hư hỏng, giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển, lưu chứa, kinh doanh.

Nghị định cũng quy định về các loại dự án nghiên cứu phát triển, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Cụ thể, Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư đối với các dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất vật liệu xây dựng không nung loại nhẹ (khối lượng thể tích không lớn hơn 1.000 kg/m3) có công suất cho 1 dây chuyền từ 50.000 m3/năm trở lên; dự án đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để phát điện; dự án đầu tư xử lý, sử dụng rác thải sinh hoạt để làm nhiên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng có công suất từ 200 tấn/ngày trở lên…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26-5-2016, thay thế Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31-7-2007 của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy định về kinh doanh vật liệu xây dựng
    ss