Đời sống văn hóa

Quy định mới về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

VN (theo Vietnamnet) 10/06/2024 16:56

Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2024/NĐ-CP ngày 6/6/2024 quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) trong đó có nhiều quy định mới về tiêu chuẩn, chặt chẽ và khoa học hơn.

nsnd.jpeg
NSND Phương Thảo, NSND Mai Hoa tự hào nhận danh hiệu cao quý

Theo quy định, danh hiệu NSND, NSƯT được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương.

Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; có tài năng nghệ thuật tiêu biểu xuất sắc cho loại hình, ngành, nghề văn hóa, nghệ thuật được tôn vinh; có uy tín nghề nghiệp; có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, được đồng nghiệp và nhân dân ghi nhận, mến mộ.

Đối với danh hiệu NSND, cá nhân phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên hoặc 15 năm trở lên đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa.

Cá nhân đã được tặng danh hiệu NSƯT, sau đó tiếp tục đạt một trong các tiêu chí sau đây: Có ít nhất 2 giải vàng quốc gia, trong đó có 1 giải vàng quốc gia cá nhân.

Trong trường hợp không có 1 giải vàng quốc gia cá nhân thì phải có ít nhất 3 giải vàng quốc gia được quy đổi cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

Giải vàng trong nước của cá nhân hoặc của bộ phim, chương trình, vở diễn, tiết mục được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định.

Đối với danh hiệu NSƯT, cá nhân phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên hoặc 10 năm trở lên đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa.

Có ít nhất 2 giải vàng quốc gia, trong đó có 1 giải vàng quốc gia cá nhân. Giải vàng trong nước của cá nhân hoặc của bộ phim, chương trình, vở diễn, tiết mục được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định.

Cá nhân có ít nhất 1 giải vàng quốc gia và 2 giải bạc quốc gia, trong đó có giải vàng quốc gia là của cá nhân. Trong trường hợp không có 1 giải vàng quốc gia là của cá nhân thì phải có ít nhất 3 giải vàng quốc gia được quy đổi cho cá nhân theo quy định.

Trước đó, năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có báo cáo về một số bất cập khi xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Những đối tượng được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP cần phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15. Theo Bộ VHTTDL, có một số đối tượng mới, cần phải đánh giá tác động chính sách theo quy định.

VN (theo Vietnamnet)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy định mới về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú
    ss