Công tác cán bộ

Quan tâm bố trí sắp xếp cán bộ Đoàn xã dôi dư do sáp nhập

PHONG TUYẾT 29/08/2023 16:10

Sáng 29/8, đồng chí Hồ Ngọc Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên trong huyện.

W_z4645433199173_0aa4b9495ec2719f7e2ccbe32296980d.jpg
Đồng chí Hồ Ngọc Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên

Tại hội nghị, anh Trần Thế Ninh, Bí thư Đoàn xã Quốc Tuấn lo lắng khi một số xã trên địa bàn huyện nằm trong diện sáp nhập, dẫn tới nhiều cán bộ dôi dư, trong đó có đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND huyện cho biết phương án, chính sách, lộ trình thế nào để bảo đảm lợi ích, tránh thiệt thòi cho lực lượng này.

W_z4645433230572_1bc4ebfb312de74884673dbfb21bc854.jpg
Bí thư Đoàn xã Quốc Tuấn Trần Thế Ninh quan tâm phương án sắp xếp cán bộ Đoàn xã bị dôi dư khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Trả lời nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm cho biết toàn huyện Nam Sách có 5 xã thuộc diện phải sáp nhập giai đoạn 2023 - 2025 vì không bảo đảm quy định về diện tích, quy mô dân số. Trong vòng 5 năm, huyện sẽ có các giải pháp để sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập với đội ngũ cán bộ Đoàn xã và các vị trí khác. Trên tinh thần quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, công chức, huyện sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý nhằm bảo đảm quyền lợi. Hiện nay, UBND huyện Nam Sách đang tích cực triển khai các bước thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, trong đó xây dựng đề án, tổ chức, sắp xếp bộ máy cán bộ; phấn đấu đến ngày 1/7/2024 các đơn vị hành chính mới sẽ đi vào hoạt động. Về cách làm, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đã có hướng dẫn một số hướng sắp xếp cán bộ dôi dư là thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đến đơn vị khác. Trường hợp Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã có nguyện vọng thôi việc thì thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, huyện sẽ đề nghị tỉnh căn cứ vào cân đối ngân sách để có cơ chế đặc thù hỗ trợ đối tượng thuộc diện phải tinh giản biên chế.

Nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Nam Sách cũng nêu ý kiến về công tác hướng nghiệp, tạo điều kiện việc làm cho thanh niên; chế độ cho giáo viên phụ trách đội; việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; điểm vui chơi công cộng còn nghèo nàn...

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Quan tâm bố trí sắp xếp cán bộ Đoàn xã dôi dư do sáp nhập