Công tác cán bộ

Phó trưởng phòng thuộc sở và tương đương ở Hải Dương cần những tiêu chuẩn gì?

PV (tổng hợp) 26/01/2024 09:00

Phó trưởng phòng thuộc sở ở Hải Dương phải thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức tốt và có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

z4876510173446_cbf31930973da44d16898315e55534cf.jpg
Ảnh minh họa

Tiêu chuẩn phó trưởng phòng thuộc sở và tương đương được nêu trong Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hải Dương và UBND cấp huyện (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 2/8/2023 của UBND tỉnh Hải Dương).

Tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm công tác:

- Thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức tốt và có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng tham mưu giúp lãnh đạo sở xây dựng và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền.

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, đoàn kết đội ngũ công chức trong phòng, đơn vị trực thuộc sở và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm liền kề thời điểm được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Những trường hợp khác thực hiện theo quy định tại điều 13 quy định này và các quy định khác của pháp luật.

- Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước từ đủ 2 năm trở lên hoặc công tác ở đơn vị sự nghiệp từ đủ 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

- Chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm và công việc được phân công.

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Trường hợp được tiếp nhận từ đơn vị sự nghiệp công lập thì phải đạt trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên trở lên.

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Tin học, ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

- Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa bồi dưỡng và có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ.

PV (tổng hợp)
(0) Bình luận
Phó trưởng phòng thuộc sở và tương đương ở Hải Dương cần những tiêu chuẩn gì?