Xây dựng Đảng - Chính quyền

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương tham mưu thực hiện tốt các khâu công tác cán bộ

HOÀNG BIÊN 20/01/2024 05:45

Chiều 19/1, Đảng ủy, cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương triển khai nhiệm vụ năm 2024.

img_2399(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tham mưu xây dựng kế hoạch và lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện tốt các khâu công tác cán bộ...

Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2024, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm. Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng…

img_2373(1).jpg
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn gắn Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Năm 2023, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả 4 chi bộ, 30 đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 1 chi bộ và 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cơ quan có 1 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen; 1 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Trước đó, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên trong Đảng bộ; công bố quyết định chỉ định đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương tham mưu thực hiện tốt các khâu công tác cán bộ