Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

19/06/2018 13:42

Hải Dương phấn đấu đến năm 2021, 100% số người chấp hành hình phạt tù, người bị tạm giữ, tạm giam... nắm được các quy định pháp luật cơ bản.

UBND tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021".

Hải Dương phấn đấu đến năm 2021, 100% số người chấp hành hình phạt tù, người bị tạm giữ, tạm giam, người trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, người trong cơ sở trợ giúp xã hội nắm được các quy định pháp luật cơ bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân nói chung, của đối tượng nói riêng. Trên 90% số người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá, người mới ra tù hòa nhập cộng đồng được phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên biệt theo quy định của pháp luật. 90% số cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương, cộng đồng dân cư được giao quản lý, giúp đỡ các đối tượng trong phạm vi đề án chủ động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này để họ tự tin, thuận lợi trong hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm và vi phạm pháp luật…

HÀ NGA

(0) Bình luận
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù