Trường đại học công khai cam kết chất lượng giáo dục trên trang thông tin điện tử

THỨ BA, 14/08/2018 15:37:35

Trang thông tin điện tử của các trường phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin chính thống của cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm.

Theo đó, thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học bao gồm: nhóm thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; nhóm thông tin công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; nhóm thông tin công khai thu chi tài chính.

Thông tin về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và thời hạn đăng tin lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, bao gồm: đề án tuyển sinh, thông tin tuyển sinh; thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển; thông tin cần thiết để thí sinh đăng ký xét tuyển; kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển.

Thông tin về tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sĩ đăng tin lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học bao gồm: thông tin về phương thức tuyển sinh, số lần tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh trong năm và địa điểm tuyển sinh; thông tin về việc học bổ sung, quy định về học bổ sung kiến thức; thông tin thông báo tuyển sinh; danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; danh sách thí sinh trúng tuyển.

Thông tin về tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ đăng tin lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: thông tin liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ, thông báo tuyển sinh. Thông báo tuyển sinh nêu rõ điều kiện dự tuyển, ngành đào tạo, danh sách người hướng dẫn, chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ, kế hoạch và phương thức tuyển sinh.

Ngoài ra, các thông tin khác cần công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học như hệ thống thư viện số (giáo trình, bài giảng, học liệu số) tích hợp trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học; hệ thống học tập trực tuyến (e-Learning), phòng họp ảo tích hợp trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học; thông tin học bổng, tín dụng vay vốn và các dịch vụ hỗ trợ khác cho sinh viên; thông tin tư vấn hỗ trợ việc làm, tư vấn hướng nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11.9.2018.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu