Không chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chuyển đổi mô hình chợ

THỨ BA, 17/04/2018 08:30:18

Việc chuyển đổi mô hình quản lý (MHQL) chợ phải bảo đảm không chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đó là một trong những nội dung của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn Hải Dương vừa được UBND tỉnh ban hành. 

Quy định nêu rõ, quá trình chuyển đổi phải được tiến hành từng bước nhằm hài hòa lợi ích của các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, buôn bán tại chợ và người tiêu dùng. Các chợ đang hoạt động hiệu quả ở trung tâm thành phố, thị xã, huyện và các xã; chợ do Nhà nước đầu tư xây mới hoặc cải tạo nâng cấp sẽ chuyển đổi mô hình trước, sau đó nghiên cứu nhân rộng ra các loại hình chợ khác. Việc chuyển đổi MHQL chợ lần này sẽ được thực hiện đối với tất cả các chợ hạng 1, 2 và 3 đang hoạt động phù hợp với quy hoạch mạng lưới chợ của tỉnh. Doanh nghiệp, HTX trúng thầu được giao quản lý chợ trong thời hạn tối đa 5 năm.

Trước đó, việc chuyển đổi MHQL chợ trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, đến nay mới có khoảng 5% số chợ được chuyển đổi. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu