Có được từ chối tăng ca trong mùa dịch?

THỨ TƯ, 13/10/2021 07:50:50

Hỏi: Gần đây, công ty thường lấy lý do do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên yêu cầu chúng tôi tăng ca liên tục. Như vậy có đúng không? Tôi có quyền từ chối tăng ca không?

TRẦN TÂM (Kim Thành)
Trả lời: Điều 108 Bộ luật Lao động 2019 quy định về làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt như sau:

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại điều 107 của bộ luật này và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, nếu việc tăng ca nhằm khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19 và không ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thì bạn không có quyền từ chối việc tăng ca.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu