Tin tức

Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Theo báo Tin tức 03/12/2023 13:40

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhất trí bầu ông Nguyễn Đình Khang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 3/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra phiên bế mạc.

Trong sáng ngày 3/12, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã ra mắt 168 Ủy viên. Đồng thời, tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã nhất trí bầu ông Nguyễn Đình Khang được tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: Ông Phan Văn Anh, ông Ngọ Duy Hiểu, bà Thái Thu Xương, ông Huỳnh Thanh Xuân, ông Nguyễn Xuân Hùng.

Chú thích ảnh
Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Đình Khang sinh ngày 23/5/1967; quê huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là Thạc sỹ Quản lý kinh tế. Ông Nguyễn Đình Khang đã trải qua các vị trí công tác: Trưởng ban, Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ tháng 7/2019. ông Nguyễn Đình Khang, được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam