Môi trường

Nước sông Sặt khu vực cống Tranh lại có màu đen

PV 17/11/2023 19:39

Từ tối 16/11 tình trạng nước của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải chảy từ Hưng Yên về Hải Dương bắt đầu có màu đen.

img_3144(1).jpeg
Nước trên sông Sặt khu vực từ cống Tranh, xã Thúc Kháng (Bình Giang) đang bị ô nhiễm (Ảnh tư liệu)

Ngày 17/11, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải và đề nghị địa phương, doanh nghiệp có liên quan chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Từ tối 16/11, nước trên sông Sặt khu vực từ cống Tranh, xã Thúc Kháng (Bình Giang) có màu đen. Theo kết quả phân tích của trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tại trạm Cống Tranh cho thấy nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Cụ thể, thông số COD vượt quy chuẩn môi trường cho phép 4,3 lần; thông số TSS vượt quy chuẩn môi trường cho phép 1,2 lần; thông số NH4 + -N vượt quy chuẩn môi trường cho phép 22,8 lần; thông số oxy hòa tan (DO) không đạt quy chuẩn môi trường cho phép (nhỏ hơn 6 mg/l và có nhiều thời điểm DO = 0 mg/l).

img_3146.jpeg
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị có liên quan có biện pháp chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ô nhiễm nguồn nước

Trước tình hình thực tế và kết quả phân tích trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có kế hoạch triển khai công tác tưới tiêu phù hợp để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đồng thời, thông tin đến các cơ sở khai thác, sử dụng nước mặt nuôi thủy sản trên địa bàn được biết để có biện pháp ứng phó giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ nguồn nước ô nhiễm.

UBND các huyện, thành phố có hệ thống sông Bắc Hưng Hải chảy qua chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thường xuyên theo dõi chất lượng nước sông trên địa bàn và phối hợp với UBND các xã, thị trấn thông tin sớm nhất đến các đơn vị khai thác, sử dụng nước ở phía hạ lưu để có biện pháp sử dụng nguồn nước hiệu quả và tránh các tác động xấu có thể xảy ra từ nguồn nước bị ô nhiễm. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải cần theo dõi giám sát nguồn nước trên sông, chủ động vận hành công trình thay nước nhằm giảm thiểu ô nhiễm trong hệ thống Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nước sông Sặt khu vực cống Tranh lại có màu đen