Nông dân xã Nguyên Giáp cải tạo ruộng hoang để nuôi rươi

PHÙNG BẢN - 23/11/2023 - 16:30
Nông dân xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) tích cực cải tạo ruộng hoang để mở rộng vùng khai thác rươi, cáy.
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận