Ninh Giang quyết tâm tạo đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội

29/01/2023 08:00

Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền huyện Ninh Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với cả 17 chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang

Tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 17.806 tỷ đồng, tăng 30,4% so với năm 2021. Trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 3.241 tỷ đồng, tăng 148 tỷ đồng; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 6.408 tỷ đồng, tăng 1.733 tỷ đồng; xây dựng 4.309 tỷ đồng, tăng 1.280 tỷ đồng; dịch vụ 3.848 tỷ đồng, tăng 992 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 509,7 tỷ đồng, vượt 94,6% kế hoạch tỉnh giao, tăng 40,9% kế hoạch huyện giao...

Huyện tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, như tuyến đường từ đền thờ Khúc Thừa Dụ kết nối với đường 396; tuyến đường từ xã Văn Giang (cũ) đi xã Văn Hội (cũ) kết nối với đường 396, đường ĐH 01 giai đoạn 2, đường từ xã Ninh Hòa (cũ) đi xã Ứng Hòe (cũ), chỉnh trang đô thị thị trấn Ninh Giang…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố và tăng cường. Huyện đã chỉ đạo, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Công tác thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm. Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, khắc phục được một số hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra, tạo đột phá với một số chỉ số.

Những thành quả trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Năm qua, huyện có 2 xã đầu tiên đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 là Đồng Tâm và Vĩnh Hòa. Các xã Văn Hội, Hồng Đức, Hồng Dụ đã cơ bản đạt đủ các tiêu chí và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Ninh Giang ngày càng đổi mới, phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, kịp thời cụ thể hóa thành các văn bản của cấp uỷ huyện và cơ sở để triển khai, tổ chức thực hiện. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 2 cấp huyện, xã. 

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu nhằm củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nhanh chóng, tạo thế và lực hoàn thành 18 mục tiêu chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng huyện Ninh Giang phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

Đảng bộ huyện quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá. Đó là tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng gắn với quy hoạch đô thị nông thôn trong toàn huyện; xây dựng, triển khai chương trình phát triển đô thị; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở các cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, huyện Ninh Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với sự phát triển của huyện.

PHẠM VĂN KHẢNH 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Giang quyết tâm tạo đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội