Nhớ lời Bác dạy

19/08/2023 08:17

Gần bảy mươi năm trước tại Đền Hùng/Ngày mười chín, tháng chín, mùa thu năm ấy/Đại đoàn quân Tiên phong lắng nghe lời Bác dạy/Lịch sử bốn ngàn năm thiêng liêng quá ơi Người!...

Gần bảy mươi năm trước tại Đền Hùng
Ngày mười chín, tháng chín, mùa thu năm ấy
Đại đoàn quân Tiên phong lắng nghe lời Bác dạy
Lịch sử bốn ngàn năm thiêng liêng quá ơi Người!

Đền Giếng thảnh thơi Bác cháu cùng ngồi
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước"
Lời Bác ân cần sâu lắng tiếng non sông

Thắm đỏ tim ta dòng máu Lạc Hồng
Hơn năm chục năm thực hiện lời Di chúc
Đất nước vẹn tròn, non sông thống nhất
Xây dựng nước nhà thỏa lòng Bác hằng mong

Mỗi độ thu về, trời tháng Tám xanh trong 
Tết Độc lập cờ tung bay phấp phới
Khắp ngõ, khắp nhà, khắp nơi nơi phấn khởi
Như có Bác về, cười rạng rỡ… mùa vui

Đường Bác đi, ta vẫn bước theo Người
Độc lập, tự do, dân giàu, hạnh phúc…
Chủ nghĩa xã hội tương lai phía trước
Cả nước đi lên theo lý tưởng Bác Hồ

Sớm thu này đất Tổ đẹp và thơ
Nghĩa Lĩnh cao xanh âm vang lời Bác dạy
Đà Giang, Lô Giang, Hồng Hà dào dạt chảy
Xanh đất, xanh trời, câu xoan ghẹo xanh mơ…

ĐỖ XUÂN THU

(0) Bình luận
Nhớ lời Bác dạy