Xã hội

Nhiều trường hợp được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Theo Vietnamnet 25/09/2023 13:31

Một số đối có mức hưởng thấp sẽ tiếp tục được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ giữa tháng 9/2023.

Bộ trưởng Nội vụ đã ban hành Thông tư 11/2023 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, thực hiện theo Điều 2 Nghị định 42/2023 của Chính phủ về tăng lương hưu, trợ cấp, Bộ Nội vụ tiến hành điều chỉnh tăng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau:

Cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã. Cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 111 ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

Theo đó, công thức tính mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau: Trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 = mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125.

Ảnh minh họa

Sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc vẫn thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh. Cụ thể, sẽ tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người. Trường hợp từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng thì tăng lên bằng 3 triệu đồng/tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng từ 1/7/2023 của cán bộ xã đã nghỉ hưu được làm tròn như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 3 triệu đồng/tháng. Các chức danh còn lại là 2,817 triệu đồng/tháng.

Về thời gian bắt đầu tăng lương hưu, trợ cấp cho cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, Thông tư 11/2023 của Bộ Nội vụ tăng trợ cấp cho cán bộ xã già yếu được ban hành ngày 1/8/2023 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

Trong khi đó, các chế độ quy định tại Thông tư này lại được thực hiện kể từ ngày 01/7/2023. Do vậy, việc chi trả trợ cấp theo mức mới tại Thông tư 11 cũng có thể sẽ bị thay đổi như đợt tăng lương hưu theo Nghị định 42.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Nhiều trường hợp được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội