Đơn sơ một nếp nhà sàn /Chiếc giường một với một màn, một chăn /Một ao cá lượn thung thăng /Một khung trời rộng gió trăng tìm vào

Đơn sơ một nếp nhà sàn
Chiếc giường một với một màn, một chăn
Một ao cá lượn thung thăng
Một khung trời rộng gió trăng tìm vào
Một vườn ong bướm lao xao
Hoa râm bụt kết hàng rào đỏ tươi...

Ngôi nhà của một CON NGƯỜI
Là kho báu của muôn đời cháu con...

TRẦN VĂN LỢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà Bác
    ss