Nguyên tắc quản lý vốn đầu tư cấp xã?

02/12/2014 04:26

Hỏi: Đề nghị Báo cho biết quy định hiện nay về nguyên tắc quản lý vốn đầu tư cấp xã?


LÊ KHẮC (Bình Giang)


Trả lời: Theo quy định của Bộ Tài chính thì người quyết định đầu tư phải xác định rõ nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư và khả năng cân đối vốn để thực hiện dự án không quá ba năm. Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách cấp trên thì trước khi phê duyệt dự án đầu tư, phải có thỏa thuận bằng văn bản về nguồn vốn của cấp hỗ trợ vốn. Nghiêm cấm việc triển khai dự án đầu tư khi chưa có nguồn vốn bảo đảm. Trường hợp đặc biệt, cấp bách (do thiên tai, hỏa hoạn) cần phải khởi công ngay thì dự án đầu tư phải được Thường trực HĐND cấp xã có ý kiến đồng ý bằng văn bản và được UBND cấp huyện chấp thuận bằng văn bản.

Ðối với dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng quản lý về đầu tư xây dựng công trình của UBND cấp xã để phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Các dự án đầu tư do chủ tịch UBND cấp xã quyết định phê duyệt đầu tư phải nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải tuân thủ trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyên tắc quản lý vốn đầu tư cấp xã?
    ss