Ngành tài chính giúp tiết kiệm, chống lãng phí hơn 278 tỷ đồng

30/11/2017 19:02

Từ đầu năm đến nay, thông qua công tác nghiệp vụ, quản lý, ngành tài chính đã giúp tiết kiệm, chống lãng phí hơn 278,2 tỷ đồng.

Trong đó, tiết kiệm trong lĩnh vực lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hơn 182,6 tỷ đồng; từ mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước hơn 38,3 tỷ đồng; thông qua công tác thanh tra, kiểm tra hơn 34,3 tỷ đồng; qua quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng; trong quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản phục vụ làm việc hơn 2,1 tỷ đồng...

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngành tài chính giúp tiết kiệm, chống lãng phí hơn 278 tỷ đồng
    ss