Ngân hàng Nhà nước bất ngờ hạ lãi suất tiền gửi USD còn 0%/năm

28/09/2015 09:29

Đêm 27-9, NHNN bất ngờ phát đi thông báo về việc điều chỉnh giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD.Việc làm này để ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ nhằm góp phần thực hiện có
hiệu quả các giải pháp về chính sách tiền tệ


Theo đó, lãi suất gửi USD với tổ chức còn 0%/năm (mức cũ 0,25%/năm); lãi suất tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm (mức cũ là 0,75%/năm), áp dụng từ 28-9.

Theo Ngân hàng Nhà nước, để ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2015 và trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường tiền tệ, ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25-9-2015 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-9-2015 và thay thế Quyết định số 2172/QĐ-NHNN ngày 28-10-2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.

Trước đó, từ 29-10-2014 đến 27-9-2015, mức lãi suất tiền gửi USD tối đa của tổ chức là 0,25%/năm và lãi suất tiền gửi tối đa của cá nhân là 0,75%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cũng quy định, đối với lãi suất tiền gửi bằng USD có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.


Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngân hàng Nhà nước bất ngờ hạ lãi suất tiền gửi USD còn 0%/năm
    ss