Nâng cao chất lượng giám sát để phòng ngừa vi phạm

16/10/2020 07:07

Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp ở tỉnh Hải Dương đã thực hiện giám sát những nội dung, vấn đề, lĩnh vực quan trọng, nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm nên chất lượng, hiệu quả giám sát được nâng lên rõ rệt.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen của Tỉnh ủy cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2016-2020

Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp ở tỉnh Hải Dương có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm ngay từ lúc mới manh nha.

Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác giám sát, năm 2019, UBKT Tỉnh ủy ban hành Quy chế cán bộ địa bàn của UBKT Tỉnh ủy quy định cụ thể nội dung, đối tượng, phạm vi theo dõi, giám sát thường xuyên và trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ làm công tác kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ giám sát; đồng thời quy định trách nhiệm của cơ sở, tổ chức đảng, đảng viên được giám sát. Trên cơ sở quy chế, UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp huyện xây dựng, ban hành quy chế phù hợp với từng đơn vị, địa phương. UBKT các cấp đã phân công các ủy viên, cán bộ, công chức cơ quan UBKT phụ trách theo dõi địa bàn, luôn bám sát, nắm tình hình cơ sở để kịp thời phát hiện, báo cáo, đề xuất Thường trực UBKT những vấn đề mới, phát sinh tại cơ sở.

Từ khi thực hiện quy chế, cán bộ theo dõi địa bàn của UBKT được tham dự nhiều hội nghị, hoạt động diễn ra tại cơ sở nên nắm tình hình, địa bàn theo dõi kịp thời hơn. Nhờ đó chất lượng đề xuất, xử lý thông tin, sự việc, đơn thư, phản ánh phát sinh tại địa bàn của cán bộ phụ trách theo dõi cũng được nâng lên rõ rệt. Việc nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, đôn đốc, hướng dẫn UBKT cấp dưới xử lý, giải quyết đơn thư đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong kỳ đại hội này, số lượng đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn thư vượt cấp đã giảm đáng kể. Đồng chí Nguyễn Thế Tài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Miện cho biết: "Nhờ nắm chắc tình hình, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng mà công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 không phát sinh những vấn đề phức tạp. Việc tham mưu, thẩm định hồ sơ nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp của UBKT các cấp cũng được thực hiện nhanh chóng, chất lượng".


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Miện thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở

Trong thực hiện giám sát chuyên đề, nhiệm kỳ qua UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp ủy cấp huyện xác định tập trung vào những nội dung, vấn đề, lĩnh vực quan trọng, nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phạm Văn Thung, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Gia Lộc cho biết: "UBKT Huyện ủy đã tập trung giám sát chuyên đề về thực hiện quy chế làm việc; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công; giải quyết đơn thư, dư luận báo chí phản ánh; thực hiện những chủ trương có tác động lớn đối với đảng viên, quần chúng nhân dân. Các đoàn giám sát đều do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn, thành viên các đoàn giám sát là lãnh đạo các ban, cơ quan, đơn vị tham gia. Phương pháp giám sát đã kết hợp nghiên cứu báo cáo, tài liệu do đối tượng giám sát cung cấp với tiến hành thẩm tra, xác minh nên chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt".

Thông qua công tác giám sát, UBKT các cấp đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm để cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện sửa chữa, khắc phục. Việc sửa chữa, khắc phục đều có kế hoạch, lộ trình thời gian hoàn thành và thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Khi giám sát, phát hiện có dấu hiệu vi phạm, UBKT yêu cầu cấp ủy, UBKT cấp dưới tiến hành kiểm tra, kết luận kiểm tra đúng thẩm quyền, thấu đáo, chặt chẽ và thi hành kỷ luật tương xứng với vi phạm. Nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 2.679 đảng viên, 2.920 tổ chức đảng cấp dưới, tăng 309 đảng viên và tăng 547 tổ chức đảng được giám sát so với nhiệm kỳ trước. Qua giám sát đã phát hiện 8 đảng viên, 3 tổ chức có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức. Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác giám sát dần khắc phục được những hạn chế về nội dung, phương thức, góp phần quan trọng xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để những thiếu sót, khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát trong Đảng của UBKT các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng Đảng bộ, địa phương. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

HẠO NHIÊN

(0) Bình luận
Nâng cao chất lượng giám sát để phòng ngừa vi phạm