Nam Sách phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019

08/10/2018 09:59

Huyện Nam Sách vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đăng ký và cam kết sẽ hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2019.

Để hoàn thành mục tiêu, huyện đã xây dựng kế hoạch phấn đấu từng tiêu chí còn thiếu cụ thể và giao các phòng, ban chuyên môn thực hiện. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân quyết tâm thực hiện mục tiêu này.

Đến nay, bình quân mỗi xã trong huyện đã đạt 18 tiêu chí. Huyện có 14 trong tổng số 18xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 2 xã đăng ký NTM trong năm 2018 là An Sơn và Cộng Hòa cũng đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí. Đến nay, huyện đã đạt 7 trong số 9 tiêu chí NTM cấp huyện.

PV

(0) Bình luận
Nam Sách phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019