Nhà đất

Nam Sách đấu giá lại 172 lô đất, giá khởi điểm từ 855 triệu đồng/lô

PHONG TUYẾT 23/06/2024 11:00

172 lô đất ở 6 xã của huyện Nam Sách (Hải Dương) đang được đấu giá lại, giá khởi điểm từ 855 triệu đồng/lô.

namhung.jpg
Nhiều lô đất trong điểm dân cư mới thôn Linh Xá, xã Nam Hưng có giá khởi điểm 8 triệu đồng/m2

172 lô đất đang được tổ chức đấu giá lại nằm ở 8 điểm dân cư, khu dân cư mới trên địa bàn 6 xã của huyện Nam Sách. Đó là các điểm dân cư, khu dân cư mới: thôn Linh Xá (xã Nam Hưng); thôn Cao Đôi (xã Hợp Tiến); thôn An Điền, Cổ Pháp (xã Cộng Hoà); thôn An Đông (xã An Bình); thôn Lý Văn, Phong Trạch (xã Phú Điền); thôn Bạch Đa, Hoàng Giáp và Cẩm Lý (xã An Lâm).

Giá khởi điểm một số lô đất thấp nhất từ 8 triệu đồng/m2 (điểm dân cư mới thôn Linh Xá, xã Nam Hưng), cao nhất là 25,5 triệu đồng/m2 (3 lô ở điểm cân cư mới thôn Bạch Đa, xã An Lâm). Lô đất có giá khởi điểm thấp nhất 855 triệu đồng với diện tích 90 m2 ở điểm dân cư mới thôn An Đông (xã An Bình).

Theo lãnh đạo UBND huyện Nam Sách, các lô đất này đã được tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng chưa thành công và tại lần đấu giá này có nhiều khởi sắc với số lượng hồ sơ nộp vào đạt khá. Đến ngày 22/6, điểm dân cư mới các thôn thôn Lý Văn, Phong Trạch (xã Phú Điền) đã có 247 hồ sơ/34 lô đất, điểm dân cư mới thôn Linh Xá, xã Nam Hưng đã có 71 hồ sơ/33 lô đất. Các lô đất còn lại vẫn đang trong thời gian tiếp nhận hồ sơ.

Việc đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND các xã có đất đấu giá từ ngày 23-30/6.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Nam Sách đấu giá lại 172 lô đất, giá khởi điểm từ 855 triệu đồng/lô
ss