Lao động - Việc làm

Mức lương của giáo viên, viên chức dạy nghề thay đổi như thế nào từ ngày 15/10?

Theo Sức khỏe và Đời sống 12/09/2023 12:09

Từ ngày 15/10, mức lương cao nhất của giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp có thể đạt gần 14,5 triệu đồng/tháng.

Từ 15/10, lương giáo viên, viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định theo mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Mức lương cao nhất là 14,4 triệu đồng và thấp nhất là 3,3 triệu đồng/tháng.

Không áp dụng ngoài trường nghề

Liên quan đến lương giáo viên trong trường nghề, Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa ban hành quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương; tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Mức lương của giáo viên, viên chức dạy nghề thay đổi như thế nào từ ngày 15/10? - Ảnh 1.

Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh họa.

Đối tượng áp dụng là viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập (gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; viên chức là nhà giáo giảng dạy kiến thức văn hóa THPT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập áp dụng các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyển xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành.Thông tư có hiệu lực từ 15/10 và không áp dụng đối với viên chức là nhà giáo giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT, nhà giáo giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp ở các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Lương giáo viên dạy nghề cao nhất gần 14,5 triệu đồng/tháng từ 15/10

Lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp được tính theo công thức = Hệ số lương x mức lương cơ sở 1.800.000 đồng.Như vậy, theo Điều 14 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH thì mức lương của giảng viên các giáo trong những trường trung cấp, giáo dục nghề nghiệp sẽ có sự điều chỉnh như sau:Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp - Mã số: V.09.02.01, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 - 8,00, tương đương 11,16 - 14,4 triệu đồng/tháng.Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính - Mã số: V.09.02.02, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 - 6,78, tương đương 7,92 - 12,204 triệu đồng/tháng.Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết - Mã số: V.09.02.03, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 - 4,98, tương đương 4,212 - 8,964 triệu đồng/tháng.Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành - Mã số: V.09.02.04, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 - 4,89, tương đương 3,78 - 8,802 triệu đồng/tháng.Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp - Mã số: V.09.02.05, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 - 7,55, tương đương 10,35 - 13,59 triệu đồng/tháng.Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính - Mã số: V.09.02.06, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 - 6,78, tương đương 7,92 - 12,204 triệu đồng/tháng.Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết - Mã số: V.09.02.07, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 - 4,98, tương đương 4,212 - 8,964 triệu đồng/tháng.Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành - Mã số: V.09.02.08, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 - 4,89, tương đương 3,78 - 8,802 triệu đồng/tháng.Giáo viên giáo dục nghề nghiệp - Mã số: V.09.02.09, được áp dụng hệ số lượng của viên chức loại B từ hệ số lương 1,86 - 4,06, tương đương 3,348 - 7,308 triệu đồng/tháng.

Tin vui cho hàng trăm nghìn người được tăng lương hưu 2 lần năm 2023
Hàng trăm nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp từ trước ngày 1/1/1995 sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu 2 lần trong năm 2023.

Theo Sức khỏe và Đời sống
(0) Bình luận
Mức lương của giáo viên, viên chức dạy nghề thay đổi như thế nào từ ngày 15/10?