Dành cho người yêu thơ

Mùa thu Côn Sơn

ĐỖ XUÂN THU 25/09/2023 08:00

Ơi mùa thu, mùa thu Côn Sơn!/ Như có hẹn bốn phương cùng tụ hội.


Cứ mỗi độ thu về lại nhớ xứ Đông
Nhớ lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc
Nhớ Lục Đầu giang sóng sông dào dạt
Nhớ rừng thông gió hát vi vu

Đã qua rồi mùa hạ, đã thu
Sen đã tàn và cúc vàng đang rộ
Đường Kiếp Bạc hoa đua nhau nở
Rừng Côn Sơn suối róc rách, rì rào

Sắp lễ hội rồi mây gió cũng xôn xao
Giỗ Hưng Đạo Đại vương thiêng liêng lắm
Hơn bảy trăm năm vẫn ngời ngời linh ấn
Tướng sĩ hội quân dậy sóng Lục Đầu giang

Bàn cờ tiên trên đỉnh non ngàn
Bóng Nguyễn Trãi như vẫn còn đâu đó
Gần sáu trăm năm rồi vầng nguyệt xưa vẫn tỏ
"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân…"

Ơi mùa thu, mùa thu Côn Sơn!
Như có hẹn bốn phương cùng tụ hội
Thành phố Chí Linh ngày mỗi ngày đổi mới
Náo nức đường về, vui quá Hải Dương ơi!

Đầu thu 2023

ĐỖ XUÂN THU
(0) Bình luận
Mùa thu Côn Sơn