Dành cho người yêu thơ

Mưa rửa đền

NGUYỄN PHÚ NINH 1/10/2023 10:06

Tháng tám những ngày giỗ cha/ Côn Sơn - Kiếp Bạc rợp hoa, rợp cờ.

W_files-images-site-1-20171006-web-dac-sac-le-hoi-quan-tren-song-luc-dau-26-160141.jpg
Đoàn thuyền tái hiện cảnh tướng lĩnh, binh sĩ nhà Trần trong lễ hội quân trên sông Lục Đầu (ảnh tư liệu)

Tháng tám những ngày giỗ cha (*)

Côn Sơn - Kiếp Bạc rợp hoa, rợp cờ

Lục Đầu thuyền chiến nhấp nhô

Quân reo, trống giục đôi bờ sông quê

Lời người xưa vẫn vọng về

Khoan sức dân giữ yên bề dài lâu

Ấn vàng người nhận người trao,

Ai người tâm sáng được vào chốn thiêng

Nỗi niềm chung, nỗi niềm riêng

Buồn vui đi giữa hội đền… đang trưa.

Hình như có tiếng gươm khua

Nhìn ra trời đổ cơn mưa… rửa đền!

(*) Ngày giỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

NGUYỄN PHÚ NINH
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Mưa rửa đền