Một doanh nghiệp đề xuất xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh theo hình thức BT

03/05/2018 21:23

Đó là Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất của Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông và báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trước ngày 31.5.2018.

Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông đề xuất phương án hoàn vốn bằng khu đất Nhà hát Nhân dân, diện tích khoảng 7.000 m2 và một phần diện tích thuộc khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía nam TP Hải Dương. Theo đề xuất, dự án khu liên hợp thể thao tỉnh có tổng vốn đầu tư 720 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng Trung tâm Đào tạo, thi đấu bóng bàn và Trung tâm Đua thuyền, dự kiến từ quý III.2018 - quý III.2019. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn lại từ quý III.2018 đến năm 2021.

MINH HỒNG

(0) Bình luận
Một doanh nghiệp đề xuất xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh theo hình thức BT