Biếm họa

Mờ mắt vì yêu... qua mạng

Tranh: NGUYỄN DŨNG 08/04/2024 07:00

Không ít người mờ mắt, cả tin... yêu qua mạng nên tiền mất, mà tình cũng tan.

unnamed-1-.jpg
Tranh: NGUYỄN DŨNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mờ mắt vì yêu... qua mạng