Mẹ tôi tuổi đã xế chiều/Nắng mưa mái tóc đã nhiều phôi pha/Mẹ tôi dòng tộc ông bà/Nền nếp nho nhã ông cha truyền đời.

Mẹ tôi tuổi đã xế chiều
Nắng mưa mái tóc đã nhiều phôi pha
Mẹ tôi dòng tộc ông bà
Nền nếp nho nhã ông cha truyền đời.

Nghiêng nghiêng vành nón lá gồi
Một đời đội những bời bời gió mưa.
Chiều chiều quanh quẩn dậu thưa
Mẹ mong con cháu lâu chưa thấy về.

Mẹ tôi hiền hậu chân quê.
Mẹ còn con có nẻo về bình an.
Những chiều con cháu ríu ran.
Ngồi bên bà kể nghe toàn chuyện vui.

Mà sao con thấy bùi ngùi.
Chỉ mong mẹ khỏe ngày vui thêm dài!...

TRẦN HẢO

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ tôi
    ss