Tư vấn

Mẹ làm giấy cho tôi căn nhà, khi bán có phải chia cho em tôi không?

ST 15/09/2023 07:06

Hỏi: Mẹ cho tôi căn nhà, có giấy xác nhận tặng cho quyền sử dụng nhà đất. Nay tôi bán căn nhà này thì có cần chia một phần cho em tôi không?

Trần Văn Hùng (Kinh Môn)

Trả lời: Việc mẹ bạn tặng cho bạn nhà đất, đây là việc tặng cho bất động sản nên phải theo quy định tại điều 459 Bộ luật Dân sự.

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định.

Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Do đó, khi việc tặng cho giữa mẹ bạn và bạn đã được lập thành hợp đồng, có công chứng, chứng thực và đã đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo quy định thì bạn có toàn quyền để định đoạt đối với nhà đất thuộc sở hữu của mình.

Tuy nhiên, cũng theo tình tiết bạn nêu, nếu nhà đất trên không phải hoàn toàn của mẹ bạn (có một phần của cha, hoặc có phần thừa kế chưa chia…) thì em bạn vẫn có quyền yêu cầu được chia phần trong tài sản chung đó.

ST
(0) Bình luận
Mẹ làm giấy cho tôi căn nhà, khi bán có phải chia cho em tôi không?