Góc nhìn

Luận điệu xuyên tạc việc sắp xếp đơn vị hành chính

NGUYỄN THANH 18/10/2023 05:00

Lợi dụng chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các thế lực thù địch tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, tạo nhận thức sai lệch, gây hoang mang dư luận.

w_039ff0cf-80da-42f8-a1f7-ae9fe2355eb4.jpeg
Sắp xếp đơn vị hành chính là xu thế tất yếu, khách quan, cần thiết để góp phần tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước. Ảnh minh họa

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2023.

Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, là xu thế tất yếu, khách quan, cần thiết để góp phần tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, góp phần mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương để phát triển kinh tế-xã hội lâu dài, bền vững…

Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề này, nhiều đối tượng phản động, phần tử cơ hội đã tung ra các quan điểm sai trái, xuyên tạc, tạo ra nhận thức lệch lạc, hoang mang trong dư luận xã hội và nhân dân. Trên không gian mạng, các tổ chức phản động như Việt Tân, VOA, báo Tiếng Dân… suy diễn, xuyên tạc rằng: “chưa sáp nhập đã thấy tiền, thảo nào quyết liệt thế”; đồng thời đặt câu hỏi: sao không lấy tiền này để xây trường học, giúp gia đình thương binh, liệt sĩ còn khó khăn mà “cứ nhắm mắt làm lấy được”. Từ đó quy kết theo hướng đây là việc để dễ bề tham nhũng, tiêu cực: “Luân chuyển cán bộ và nhập-tách-nhập là hai trò để cơ quan tổ chức, nội vụ ăn đẫy nhất”.

Những luận điệu trên là hoàn toàn sai trái, xuyên tạc, đối lập với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta. Cần nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương rất đúng đắn, cần thiết. Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; thể hiện tinh thần nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Sau sắp xếp, đã giảm đáng kể số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở những địa phương thực hiện sắp xếp được kiện toàn và bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống nhân dân ổn định.

Thực hiện chủ trương trên, tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu năm 2024 hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2024. Để đạt được mục tiêu đó, hơn ai hết mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức nêu gương trong đời sống cũng như trên mạng xã hội. Khi tham gia mạng xã hội, mọi cán bộ, đảng viên cần cẩn trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, chia sẻ thông tin. Đó cũng là cách thức thiết thực để phát huy vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Luôn chủ động nâng cao kiến thức xã hội về mọi mặt nhằm xây dựng cho mình nhận thức chính trị đúng đắn. Xem xét, tiếp cận thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác từ những nguồn thông tin chính thống, tránh tiếp cận thông tin phiến diện, một chiều hùa theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thường xuyên cập nhật và nắm vững quan điểm thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, mà trước hết và quan trọng nhất là hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Ngoài nhìn rõ những quan điểm sai trái được đưa trên các nền tảng mạng xã hội, mỗi cán bộ, công chức cần hiểu rõ các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch để cảnh giác và từ đó có những phản bác hiệu quả.

NGUYỄN THANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Luận điệu xuyên tạc việc sắp xếp đơn vị hành chính