Văn nghệ

Lòng mẹ

TRẦN VĂN LỢI 30/08/2023 14:59

Cuộc đời mẹ gieo trồng bao nhiêu mùa hoa

Mẹ không biết có ngày "mồng tám tháng ba"
Lòng chỉ nhớ những "tháng ba ngày tám"
Những năm chiến tranh đói nghèo, ly tán
Có đâu thư thả để mẹ sống cho mình.
Cuộc đời mẹ gieo trồng bao nhiêu mùa hoa
Nhưng chẳng có bông nào mẹ dành riêng mình cả
Những tháng ngày kém sắc nhạt hương
Hoa của mẹ chỉ thầm mong đậu quả...

Chúng con quen hái hoa, hái quả mẹ trồng
Năm đôi bận về quê vội vàng, mau chóng
Mẹ vẫn như cây vườn âm thầm tỏa bóng
Nghe cháu con cười là lòng mẹ nở hoa...

TRẦN VĂN LỢI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lòng mẹ