Lập kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư ra khu chăn nuôi tập trung

30/05/2023 12:10

Các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư cần được di dời ra khu chăn nuôi tập trung bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường và khoảng cách an toàn.

Cấp huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có hoạt động chăn nuôi

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng thời, UBND cấp huyện lập kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư ra khu chăn nuôi tập trung bảo đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo quy định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, sở đã nhiều lần nhận được phản ánh liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm của các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trong các khu dân cư. '

PV

(0) Bình luận
Lập kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư ra khu chăn nuôi tập trung