Đời sống văn hóa

Lần đầu Hải Dương có Hội Cổ vật

LÊ HƯƠNG 09/12/2023 18:27

Chiều 9/12, Hội Cổ vật xứ Đông - Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028.

img_6712.jpg
Các đại biểu và hơn 100 hội viên Hội Cổ vật xứ Đông - Hải Dương tham dự Đại hội

Hội Cổ vật xứ Đông - Hải Dương có 128 hội viên, được thành lập từ tháng 9/2023 theo quyết định của UBND tỉnh. Trụ sở hội đặt tại số nhà 264 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang).

bieu-quyet.jpg
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Cổ vật xứ Đông - Hải Dương, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội Cổ vật xứ Đông - Hải Dương được thành lập trên tinh thần tự nguyện, tập hợp các thành viên yêu thích cổ vật trên địa bàn tỉnh; thông qua các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về cổ vật; giới thiệu, giao lưu, trao đổi các cổ vật với cộng đồng sưu tập cổ vật trong và ngoài nước, góp phần duy trì, phát huy giá trị cổ vật, khẳng định bản sắc riêng của văn hóa Việt Nam.

Đại hội đã bầu Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch Hội Cổ vật xứ Đông. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thành Trung là Chủ tịch danh dự hội.

ra-mat.jpg
Ban Chấp hành Hội Cổ vật xứ Đông tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Cổ vật xứ Đông - Hải Dương phấn đấu thành lập chi hội cổ vật tại một số huyện, thành phố, thị xã; kết nạp từ 50 - 60 hội viên, là những nhà nghiên cứu, am hiểu văn hóa, các tổ chức, cá nhân, những người yêu mến di sản văn hóa, cổ vật tham gia hội. Mỗi năm tổ chức một lần trưng bày cổ vật tại Bảo tàng tỉnh. Hàng năm lựa chọn cổ vật tham gia trưng bày trong và ngoài tỉnh.

LÊ HƯƠNG
(0) Bình luận
Lần đầu Hải Dương có Hội Cổ vật
ss