Lấn chiếm mặt bằng dự án đường trục Đông-Tây

05/06/2023 07:34

Một số hộ dân xây dựng, cơi nới, đấu nối trái phép vào phạm vi mặt bằng dự án đường trục Đông - Tây đoạn qua huyện Ninh Giang (Hải Dương).


Một công trình đổ bê tông trên bề mặt tấm đan rãnh thoát nước đường trục Đông - Tây trên địa bàn xã Văn Hội (Ninh Giang)

Dự án trọng điểm đường trục Đông - Tây đang được đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm kế hoạch. Các nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục nền, mặt đường và thoát nước. Tuy nhiên hiện nay, trên đoạn đường thi công qua địa bàn huyện Ninh Giang đã có một số hộ dân lấn chiếm đổ bê tông trên bề mặt tấm đan rãnh thoát nước, xây dựng tường, cơi nới, đấu nối trái phép vào phạm vi mặt bằng dự án.


Một công trình xây dựng vi phạm phạm vi mặt bằng dự án đường trục Đông - Tây trên địa bàn xã Hưng Long (Ninh Giang)

Thực tế trên làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của người đi đường gây mất an toàn, kết cấu công trình giao thông.

ĐĂNG KHOA (Ninh Giang)

(0) Bình luận
Lấn chiếm mặt bằng dự án đường trục Đông-Tây