Làm thế nào để giảm mức tiêu thụ điện năng?

15/03/2022 12:30

Dưới đây là một số giải pháp nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng được các chuyên gia gợi ý:

Trong bối cảnh hiện nay, việc giảm mức tiêu thụ năng lượng là rất cần thiết nhằm tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nguồn nhiên liệu và góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Thứ nhất, để quản lý việc tiêu thụ năng lượng, bước đầu tiên là đo lường. Nguồn dữ liệu chính sẽ là hóa đơn tiền điện. Các đồng hồ điện phụ có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về việc sử dụng năng lượng của mỗi khu vực/bộ phận. Đo lường mức cơ sở ban đầu của việc tiêu thụ năng lượng và theo dõi dữ liệu này theo thời gian sẽ giúp bạn nắm bắt được việc tiêu thụ điện. Từ việc theo dõi này, bạn sẽ điều chỉnh lại mức sử dụng năng lượng điện cho hợp lý.

Thứ hai là chuyển sang hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng. Đèn dây tóc và đèn halogen được sử dụng phổ biến và rất tiêu hao năng lượng. Chỉ có 20% năng lượng thực sự được chuyển thành ánh sáng, 80% còn lại bị thất thoát thành nhiệt. Với việc chuyển sang hệ thống chiếu sáng hiệu quả hơn, chẳng hạn như đèn huỳnh quang compact (CFL), đèn ống huỳnh quang hoặc điốt phát quang (LED) sẽ giúp cắt giảm tới 70% mức sử dụng năng lượng. Ngoài việc tiêu thụ năng lượng ít hơn, đèn CFL tỏa nhiệt ít hơn, qua đó có thể giảm bớt nhu cầu sử dụng máy lạnh, giảm mức sử dụng điện.

Thứ ba nên áp dụng các biện pháp điều khiển theo số người trong phòng. Với hệ thống điều khiển đèn theo số người, đèn chỉ được bật ở những khu vực có người hoặc đang được sử dụng. Có nhiều biện pháp điều khiển theo số người để áp dụng cho các tình huống khác nhau như thẻ chìa khóa. Việc chuyển sang hệ thống thẻ chìa khóa để điều khiển điện có thể cắt giảm đến 30% lượng điện sử dụng trong phòng. Để tránh phát thải thêm rác nhựa nên cân nhắc sử dụng thẻ chìa khóa thân thiện với môi trường. Để tiết kiệm điện, có thể sử dụng bộ hẹn giờ chiếu sáng vào những thời điểm cố định mỗi ngày hoặc ở những khu vực mà trong cùng một khung giờ, ngày nào cũng có người qua lại, như nhà hàng hoặc phòng hội nghị/phòng họp. Sử dụng cảm biến chuyển động sau một khoảng thời gian theo cài đặt nếu không có người. Công nghệ này có thể tiết kiệm đến 60% mức sử dụng năng lượng của một căn phòng…

Cuối cùng là ưu tiên sử dụng năng lượng xanh. Đối với vấn đề bền vững, một trong những việc có tác động mạnh mẽ nhất là sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Chuyển sang nguồn này sẽ làm giảm đáng kể lượng khí thải sinh ra từ các hoạt động, thúc đẩy việc bổ sung các nguồn năng lượng tái tạo mới vào mạng lưới điện và từng bước loại bỏ dần điện được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch...

MINH HỒNG (tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm thế nào để giảm mức tiêu thụ điện năng?