Kỹ thuật gieo trồng giống lúa RVT

30/05/2013 15:59

Giống lúa thuần chất lượng cao RVT bắt đầu đưa vào cơ cấu giống tỉnh ta từ vụ chiêm xuân năm nay.


Ở vụ mùa, giống RVT tiếp tục đưa vào cơ cấu. Xin giới thiệu kỹ thuật gieo trồng giống này với nông dân.

- Nguồn gốc: RVT là giống lúa thuần chất lượng cao, đã được công nhận giống quốc gia, bản quyền thuộc Công ty CP Giống cây trồng Trung ương.

- Đặc điểm: Thời gian sinh trưởng ở khu vực đồng bằng sông Hồng là 100 - 105 ngày ở vụ mùa. Hạt gạo thon, dài, trong, không bạc bụng, cơm thơm ngon. Giống thích nghi rộng, chịu thâm canh.

- Kỹ thuật canh tác:

+ Chân đất: Thích hợp chân vàn, vàn cao.

+ Thời vụ: Vụ mùa gieo mạ trong tháng 6, cấy khi tuổi mạ đạt 12 - 15 ngày.

+ Mật độ gieo cấy: 45 - 50 khóm/m2, cấy 2 - 3 dảnh/khóm, cấy nông tay. Khuyến cáo nên gieo thẳng.

+ Phân bón: Tuyệt đối không được bón phân đạm lai rai. Lượng bón tùy theo loại đất, trên chân đất trung bình bón như sau: Đối với phân tổng hợp NPK: Bón lót 420-560 kg/ha ở vụ mùa. Bón thúc lần 1 từ 360 đến 380 kg/ha và 25-30 kg/ha phân đạm U-rê. Bón thúc lần 2 từ 80 đến 100 kg/ha phân Kaliclorua. Đối với phân đơn: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ hoặc phân vi sinh, phân lân + 40% phân đạm + 20% phân Kali. Bón thúc lần 1 khoảng 50% phân đạm và 30% phân Kali. Bón thúc lần 2 lượng phân còn lại.

+ Chăm sóc: Giữ đủ nước, tỉa dặm kịp thời, bón thúc sớm cho lúa đẻ sớm, tập trung.

+ Phòng, trừ sâu, bệnh: Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và phòng, trừ kịp thời sâu, bệnh gây hại.

+ Thu hoạch: Gặt lúa vừa độ chín, phơi nắng nhẹ, không phơi quá mỏng để tăng độ thơm của gạo.

(Theo Công ty CP Giống cây trồng Trung ương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỹ thuật gieo trồng giống lúa RVT
    ss