Hải Dương thu ngân sách ước đạt gần 19.315 tỷ đồng

THỨ NĂM, 08/12/2022 09:00:45

Tổng thu ngân sách toàn tỉnh Hải Dương năm 2022 ước đạt gần 19.315 tỷ đồng, vượt 30% so với dự toán.

>>> [Truyền hình trực tuyến] Phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII
>>> Nhiều dự án phải tạm dừng, giãn hoãn tiến độ, điều chỉnh nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện
>>> Cần thu hồi hơn 1.246 ha đất để thực hiện 438 dự án, công trình
>>>
Thêm gần 13,5 tỷ đồng/năm chi cho đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 


Theo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023-2025 do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII, tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2022 ước đạt gần 19.315 tỷ đồng, vượt 30% so với dự toán.

Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, vượt 33% dự toán giao, bằng 89% so với thực hiện năm 2021, bao gồm: thu tiền sử dụng đất ước đạt hơn 4.700 tỷ đồng (tăng hơn 1.500 tỷ đồng), thu xổ số kiến thiết ước đạt 36 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng), thu thường xuyên ước đạt hơn 11.600 tỷ đồng (tăng gần 2.600 tỷ đồng). Thu huy động đóng góp và thu đền bù khi Nhà nước thu hồi đất ước đạt 130 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 2.800  tỷ đồng, vượt 10% dự toán, tăng 11% so với thực hiện năm 2021.

13/16 khoản thu hoàn thành và vượt mức dự toán đầu năm là thu từ tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận được chia, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, xổ số kiến thiết... Tuy nhiên, 3/16 khoản hụt thu so với dự toán đầu năm là thu thuế bảo vệ môi trường hụt 182 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương hụt 15 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương hụt 120 tỷ đồng. Nguyên nhân hụt thu chủ yếu do ảnh hưởng của giảm thuế suất thuế bảo vệ môi trường và số nộp ngân sách của Công ty CP Vật tư xăng dầu Hải Dương giảm; nhiều doanh nghiệp trọng điểm phát sinh và nộp thấp hơn so với cùng kỳ năm trước...

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 ước đạt gần 20.000 tỷ đồng, vượt 28% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt hơn 6.000 tỷ đồng, vượt 48% dự toán năm; chi thường xuyên ước đạt hơn 7.800 tỷ đồng, vượt 11% so với dự toán. 

PHONG TUYẾT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu