Tập trung bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công

THỨ SÁU, 01/07/2022 21:13:11

Đây là một trong những nội dung tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 


Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thúy Nga phát biểu kết luận buổi làm việc

Chiều 1.7, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) về một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch tỉnh, đầu tư công để chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại buổi làm việc, Sở KHĐT đã giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến số liệu trong báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thúy Nga đề nghị Sở KHĐT tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí đề nghị Sở KHĐT rà soát, cập nhật số liệu trong báo cáo; bổ sung bảng biểu so sánh số liệu về 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Riêng vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị đến ngày 30.9, Sở KHĐT lập báo cáo đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công nhằm điều chuyển vốn đối với những dự án chậm triển khai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.


Đồng chí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hải Châu làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc

Đối với báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông-Tây tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở KHĐT tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo cũng như tài liệu kèm theo.

Theo báo cáo của Sở KHĐT, nửa đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 12.731 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch năm, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 154.224 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 21.325 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 38.708 tỷ đồng, bằng 50,1% kế hoạch năm.

Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 5.130 triệu USD, bằng 47,9% kế hoạch năm, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước; giá trị hàng hóa nhập khẩu 4.394 triệu USD, bằng 52,6% kế hoạch năm, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nguồn vốn huy động toàn ngành ngân hàng trong tỉnh ước đạt 156.463 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2021, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2021; dư nợ tín dụng 121.525 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2021, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 10.344 tỷ đồng, đạt 70% dự toán năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước...

HÀ KIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu