Thanh Hà, Nam Sách chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo

THỨ SÁU, 25/05/2018 17:17:55

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu chỉ rõ tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ của hai huyện rất chậm so với kế hoạch trong khi các vướng mắc không lớn.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo của tỉnh kiểm tra tại huyện Nam Sách 
Chiều 24.5, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho các cơ sở tôn giáo của tỉnh kiểm tra việc thực hiện công tác đo đạc, lập, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các cơ sở tôn giáo tại các huyện Thanh Hà, Nam Sách. 

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu chỉ rõ tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ của hai huyện rất chậm so với kế hoạch trong khi các vướng mắc không lớn. Đồng chí yêu cầu hai huyện xác định việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các cơ sở tôn giáo là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, cần đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 8 tới. Ban Chỉ đạo các huyện tập trung rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cơ quan chuyên môn, làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân, ban hộ tự và người đại diện hợp pháp của các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt việc kê khai, đăng ký, lập hồ sơ đất đai. Đối với các cơ sở tôn giáo chưa tích cực phối hợp, UBND hai huyện cần có các giải pháp chỉ đạo giải quyết cụ thể. Các tổ công tác của tỉnh, huyện phối hợp với các đơn vị tư vấn tiến hành theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm, những cơ sở tôn giáo đủ điều kiện cần sớm hoàn thiện hồ sơ trình duyệt...

Huyện Thanh Hà có 78 cơ sở tôn giáo hợp pháp nằm trên 91 thửa đất. Đến nay, huyện đã đo đạc xong hiện trạng của 83 thửa đất. Sau khi đo đạc đã hoàn thiện được 41 hồ sơ, đã có 7 hồ sơ được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. 

Huyện Nam Sách có 108 cơ sở tôn giáo, đến nay đã đo đạc được 95 cơ sở tôn giáo. Huyện đã hoàn thiện được 34 bộ hồ sơ, trong đó 8 hồ sơ được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. 
NGỌC HÙNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu