Kinh Môn: Đề nghị xây 7 cống dưới đê

04/02/2021 20:38

Các tuyến đê của thị xã Kinh Môn hiện nay có 104 cống. Nhiều cống dưới đê đều xây dựng từ lâu, xuống cấp.

Thị xã Kinh Môn đề nghị các cơ quan chức năng cho phép xây 7 cống dưới đê gồm Phạm Xá, Gốc Đa, Ba Đa thuộc tuyến đê tả Kinh Môn; Lĩnh Đông thuộc đê tả Kinh Thầy; cống Đầm Đông thuộc đê hữu Đá Vách và cống Vôi, cống Sổ thuộc đê tả Hàn Mấu trong năm 2021. 

Thị xã còn đề nghị thay bộ cánh mới các cống Phượng Hoàng, Tháp Bút, Bến Gác; thay dặm tấm số 3, số 4 cống Bà Tạo; tu sửa dầm đỡ, giàn van cống Duyên Linh; sửa lát mái cống Đò Thông...

Các tuyến đê của thị xã Kinh Môn hiện nay có 104 cống. Nhiều cống dưới đê đều xây dựng từ lâu, xuống cấp, cống ngắn so với mặt cắt ngang đê, mang cống dốc, thường bị rò qua mang.

PV 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn: Đề nghị xây 7 cống dưới đê