Kim Thành: Hội Phụ nữ các xã trồng 15 tuyến đường hoa

13/01/2021 11:37

Năm 2020, Hội Phụ nữ các xã của huyện Kim Thành đã trồng thêm 15 "Tuyến đường hoa tự quản" với chiều dài 3.550 m.


​"Tuyến đường hoa tự quản" của phụ nữ xã Kim Đính

Các xã Kim Tân, Kim Anh, Lai Vu... trồng thêm từ 2 - 3 tuyến.  Đến nay, Hội Phụ nữ các xã đã trồng, đảm nhận 65 "Tuyến đường hoa tự quản" với tổng chiều dài 25.370 m, 10 khuôn viên hoa công sở, nghĩa trang liệt sĩ... Các tuyến đường hoa góp phần tạo cảnh quan môi trường làng quê xanh, sạch, đẹp.

PV


(0) Bình luận
Kim Thành: Hội Phụ nữ các xã trồng 15 tuyến đường hoa