Khu công nghiệp Lai Vu nỗ lực vượt khó

22/06/2022 15:39

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp (KCN) Lai Vu (gọi tắt là Công ty Lai Vu) đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại từ thời kỳ Vinashin (cũ), Tập đoàn Dầu khí để lại trước khi bàn giao về tỉnh quản lý.Thời gian qua, Công ty Lai Vu đã chủ động, tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh và cơ quan chức năng làm việc với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy để tìm phương án nhằm xử lý tồn tại của một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy đang hoạt động tại KCN Lai Vu liên quan đến công nợ và xử lý phần tài sản trên đất nhằm mục đích thu hồi phần đất không sử dụng để cho các nhà đầu tư thứ cấp có nhu cầu thuê lại thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh. Việc thu hồi và xử lý công nợ đã được Công ty Lai Vu tiến hành nghiêm túc, khách quan, hiệu quả.Việc xử lý tài sản trên đất đã được đơn vị phối hợp tích cực, chặt chẽ với Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng các đơn vị, cá nhân liên quan. Trong năm 2021, đã tiến hành thanh lý, bán đấu giá và bàn giao tài sản trúng đấu giá 3/5 gói tài sản trên lô đất CN10 của Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hải Dương và phấn đấu trong năm 2022 sẽ đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc thanh lý 2 gói tài sản còn lại (số 5 và số 9) để tiếp nhận 21,29 ha tại lô CN10 nhằm xúc tiến, thu hút nhà đầu tư mới. Bên cạnh đó, Công ty Lai Vu đã chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan chấp thuận chủ trương và đã hoàn thành việc thanh lý tài sản trên lô đất CN15 để cho nhà đầu tư mới thuê lại đất thực hiện dự án.Sau khi KCN Lai Vu được bàn giao về tỉnh quản lý, Công ty Lai Vu đã thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ của các sở, ngành, chính quyền địa phương trên mọi lĩnh vực công tác. Công ty Lai Vu đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, biện pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao. Hiện nay, Công ty Lai Vu đã hoạt động ổn định và trên đà phát triển bền vững, tạo được niềm tin và uy tín đối với các nhà đầu tư. Năm 2021, doanh thu của công ty đạt trên 65,5 tỷ đồng, tăng 19,31% so với kế hoạch giao, tăng 7,5 tỷ đồng so với năm 2020; thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước trên 11 tỷ đồng, tăng 22,96% so với kế hoạch giao, tăng 2,7 tỷ đồng so với năm 2020; lợi nhuận đạt trên 32,1 tỷ đồng, tăng 323,46% so với kế hoạch giao, tăng 17,47 tỷ đồng so với năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu của công ty đạt 31,2 tỷ đồng; thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đạt trên 6,9 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 16,5 tỷ đồng, bảo đảm theo kế hoạch đề ra.Những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để Công ty Lai Vu tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Thời gian tới, Công ty Lai Vu sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục khai thác và vận hành hiệu quả KCN Lai Vu theo hướng phát triển ngày một tốt hơn, tạo môi trường đầu tư an toàn, lành mạnh. Tăng cường xúc tiến đầu tư, tìm kiếm nhà đầu tư mới để sớm nâng tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Tiếp tục phối hợp Ban Quản lý các KCN tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để tiến hành thu hồi lại phần diện tích để lãng phí do các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin cũ đang nắm giữ, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới đến thuê đất; bảo toàn, phát triển nguồn vốn nhà nước giao và bảo đảm đời sống, việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

PV

(0) Bình luận
Khu công nghiệp Lai Vu nỗ lực vượt khó