Biếm họa

Không sợ mất bò

Tranh: HUY CHƯƠNG 19/09/2023 05:30

Không để mất bò mới lo làm chuồng.

khog-so-mat-bo.jpg
Tranh: HUY CHƯƠNG
(0) Bình luận
Không sợ mất bò