Không được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở

30/07/2015 04:53

Hỏi: Tôi là anh trai của liệt sĩ, hiện gia đình tôi đang khó khăn về chỗ ở (nhà hư hỏng nặng không có khả năng sửa chữa). Vậy trường hợp của tôi có được hỗ trợ về nhà ở không?


NGUYỄN VĂN D. (Ninh Giang)


Trả lời: Điều 2 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Chính phủ quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8-1945; thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng.

Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29-6-2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thân nhân của liệt sĩ gồm những người sau: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

Căn cứ vào các quy định trên thì bạn không phải là thân nhân của liệt sĩ, do đó gia đình bạn không được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở
    ss