Nông nghiệp - Nông thôn

Khoai tây KT7 kháng bệnh mốc sương có thể cho lãi 3-3,5 triệu đồng/sào

NHẤT NGUYÊN 23/12/2023 07:13

Năng suất khoai tây KT7 kháng bệnh mốc sương trồng trên đất Hải Dương ước đạt 18-22 tấn/ha, thu lãi 3-3,5 triệu đồng sào.

hoi-thao-dau-bo1.jpg
Ban chủ nhiệm đề tài đánh giá mô hình sản xuất khoai tây KT7 vụ đông năm 2023 tại xã Tân Quang (Ninh Giang)

Đây là kết quả đánh giá của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm cùng Sở Khoa học và Công nghệ tại hội thảo đầu bờ ở xã Tân Quang (Ninh Giang, Hải Dương) sáng 22/12.

Vụ đông năm nay, 2 đơn vị trên phối hợp triển khai đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây KT7 chọn tạo trong nước, năng suất cao, kháng bệnh mốc sương trên địa bàn tỉnh Hải Dương". Có 273 hộ tại 3 xã Tân Quang (Ninh Giang), Hồng Lạc (Thanh Hà), Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) tham gia trồng 30 ha mô hình sản xuất khoai tây KT7, mỗi xã 10 ha. Các hộ tham gia được hỗ trợ 50% giá giống, phân bón và các vật tư khác. Mỗi ha cần 1,4 tấn khoai tây giống, mật độ trồng 5 khóm/m2. Thời gian sinh trưởng từ 85-90 ngày, được trồng từ ngày 19-23/10.

Giống khoai tây KT7 thân mập, khỏe, củ hình oval, vỏ và ruột màu vàng, mắt củ nông, độ dài tia củ trung bình thích hợp phát triển và phân bố củ trong luống để đạt năng suất cao.

hoi-thao-dau-bo.jpg
Mô hình được thực hiện trên tổng diện tích 30 ha tại 3 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà

Sau 60 ngày trồng, cây sinh trưởng và phát triển tốt, nhiễm nhẹ một số sâu bệnh hại chính, hiện đang bắt đầu cho củ, dự kiến 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Năng suất ước đạt 18-22 tấn/ha, cao hơn các giống khoai tây khác từ 4-6 tấn/ha; giá bán dự kiến 6,5-7 triệu đồng/sào, thu lãi 3-3,5 triệu đồng/sào.

Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của cây, hướng dẫn các hộ kỹ thuật chăm sóc từ nay đến lúc thu hoạch, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Khoai tây KT7 kháng bệnh mốc sương có thể cho lãi 3-3,5 triệu đồng/sào