Nông nghiệp - Nông thôn

Công ty CP Phát triển nông nghiệp Vàng bao tiêu hơn 170 mẫu khoai tây

TH 09/11/2023 13:59

Công ty CP Phát triển nông nghiệp Vàng ký hợp đồng bao tiêu khoai tây từ đầu vụ với nông dân với giá 7.500 đồng/kg, bảo đảm nông dân có lãi.

z4860899666279_9d63a007cd3845e6e7977ae4df939785.jpg
Ngoài bao tiêu, Công ty CP Phát triển nông nghiệp Vàng còn cung ứng vật tư, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng cho nông dân

Đại diện Công ty CP Phát triển nông nghiệp Vàng (Hưng Yên) cho biết vụ đông năm nay đơn vị bao tiêu hơn 170 mẫu khoai tây tại Hải Dương, tăng khoảng 40 mẫu so với vụ đông năm trước. Đây là đơn vị có hợp đồng bao tiêu diện tích khoai tây nhiều nhất Hải Dương.

Diện tích khoai tây được bao tiêu chủ yếu ở các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Bình Giang, Thanh Miện. Công ty ký hợp đồng bao tiêu từ đầu vụ thông qua các hợp tác xã nông nghiệp với giá thu mua tại ruộng là 7.500 đồng/kg. Trong trường hợp giá bán trên thị trường cao hơn giá đã ký kết, công ty sẽ điều chỉnh giá thu mua ngang bằng với giá thị trường, bảo đảm nông dân có lãi. Ngoài thu mua, đơn vị này cung cấp vật tư, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây cho nông dân.

TH
(0) Bình luận
Công ty CP Phát triển nông nghiệp Vàng bao tiêu hơn 170 mẫu khoai tây