Huyện ủy Nam Sách: Ban hành 3 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội

04/05/2021 15:33

Cả 3 đề án đều là những nội dung mới được xây dựng trong nhiệm kỳ này. Ngoài ra, huyện còn 2 kế hoạch tiếp tục thực hiện các đề án của nhiệm kỳ trước.


Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Nam Sách hỗ trợ 104 ha cấy máy bằng mạ khay


Huyện ủy Nam Sách đã ban hành 3 đề án, 2 kế hoạch trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Cả 3 đề án đều là những nội dung mới được xây dựng trong nhiệm kỳ này, còn 2 kế hoạch tiếp tục thực hiện các đề án của nhiệm kỳ trước.

Đề án "Xây dựng chính quyền điện tử huyện Nam Sách giai đoạn 2020-2025" có tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 15,3 tỷ đồng. Đề án xác định đến năm 2025 triển khai đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho các thủ tục thuộc cấp huyện, cấp xã giải quyết; xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử; hơn 50% số hồ sơ được giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến...

Đề án "Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Nam Sách giai đoạn 2020-2025" đề ra mục tiêu đến năm 2025, Thư viện huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác, trang thiết bị, đồ dùng đạt chuẩn; 100% số xã, thị trấn có trung tâm văn hóa, thể thao đạt chuẩn...

Đề án "Áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp huyện Nam Sách giai đoạn 2020-2025" đặt mục tiêu duy trì 12 vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng; xây dựng 200 ha vùng sản xuất chuyên canh rau màu có hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm; giá trị sản xuất 1 ha đất trồng trọt, nuôi thủy sản đạt 230 triệu đồng/năm...

Huyện đang chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng để xây dựng, ban hành Đề án "Xây dựng huyện Nam Sách đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2025".

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huyện ủy Nam Sách: Ban hành 3 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội